WIERSZOBRANIE


Czym jest wierszobranie.
Czy to wierszy pisanie?
Czy tylko ich czytanie.
Myśli cytowanie i snów opisywanie.
A może to tylko poetów spotkanie.
Wierszobranie.
Czy jest życia owoców zbieraniem.
Pragnień i marzeń ukazywaniem.
Może jest tęsknotą za czasem minionym.
A może miłości przekazywaniem,
Czy też jakimś przesłaniem.
Tego dokładnie nie wiem.
Wiem tylko, że nie jest to zwykłe rymów układanie.
Wierszobranie.
Nazwa niezwykła, sama w sobie tajemna.
Jest zbiorem myśli i życia interpretowaniem.
Wyrazem tęsknot i marzeń pełna.
Jedno jest pewne.
Zawarte jest tam wszystko, co po nas zostanie.
Niech trwa więc przy nas zawsze,
To wierszobranie.


Skumar.11.10.2013