ŚWINTUSZYĆ ?

Każdy z nas trochę świntuszy.
Mamy to jakby w duszy.
 Czy jest to może miłości pragnienie,
Czy też wyraz miłosnych katuszy.
A może tak być musi,
Choć czasem też pieką nas uszy.
 Jeśli to dotyczy nas.
Czy należy o tym mówić,
Czy ma to przenikać do mas?
Może tak,
A może nie.
Zostawiam to każdemu z nas.
Świntuszyć samemu,
Czy dla dobra mas.
Nie mnie to rozstrzygać,
Nie po temu czas.
Lecz tajemnice zdradzę wam.
Jesli się trochę poświntuszy,
 To lepiej zrobi się nam na duszy.


Skumar 14.05.2012

Kommentare: 0